Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Ahmet Evin »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Türkiye politikası ve karşılaştırmalı siyaset; devlet kuramları; Avrupa Birliği (AB) oluşumu ve genişleme süreci.

Ahmet Onat »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Atanmış Bilgisayarlı sistemler(gömülü sistemler), ağ bağlantılı kontrol sistemleri, gerçel zamanlı sistemler, gerçel zamanlı haberleşme,
Senkron lineer motorların tasarımı ve sürülmesi,
Geçmişteki ilgi alanları: Yapay zeka, öğrenme algoritmaları ve yapay sinir ağları.

Asif Şabanoviç »
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kontrol sistemleri; güç elektroniği; mekatronik, robotik.

Cleva Ow-Yang »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

developing nanoparticle-based optical materials controlled assembly of nanoparticles mechanisms of extended phosphorescence origin of wetting structure and properties of interfaces thermodynamics and kinetics of phase transformations

Emre Özlü »
Yaz Okulu Öğretim Görevlisi
Araştırma Alanı

Multi-dimensional chatter vibrations and stability in machining operations, particularly in turning, boring and 5-axis milling; analytical process modeling for turning, milling, and broaching operations; friction in metal cutting; broach tool design and optimization; high strain rate deformation of metals.

İsmet İnönü Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Nano yapılarda elektron taşınımı Kuantum Hall etkisi Taramalı tünelleme mikroskopisi

Murat Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Tedarik zinciri kontratları, Satış kanalları yönetimi, Tedarik zinciri yönetiminde oyun teorisi ve deneysel ekonomi uygulamaları

Nakiye Avdan Boyacıgiller »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kültürler arası yönetim modelleri, uluslararası insan kaynakları yönetimi, örgüt kültürü, ve yönetim bilimleri pedagojisi

Selmiye Alkan Gürsel »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yakıt Pilleri için Polimer Elektrolit Membranlarının Sentez ve Karakterizasyonu,Yakıt Pilleri için Grafen esaslı Elektrotlar ve Katalizör Destekleri,Radyasyonla Aşılama, Yapay Kaslar için Mikro-Nano Malzemeler, Lityum-iyon Bataryaları için elektrotların Geliştirilmesi, İletken Polimerler
Mikro- & Nano-Aşılama
Elektrokromik Polimerler
İletken Polimerler
İletken Polimer Matrislerinde Enzim Tutuklaması

Serhat Yeşilyurt »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

PEM Yakıt Hücreleri
Mikroakışlar
Akışkanlar Mekaniği
Heat transfer

Yusuf Menceloğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Sentetik Polimerler; florlu grup içeren yüzeyaktifler; superkritik koşullarda karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyon; performans kimyasallari formulasyonu.